Guldnyckeln 2021 – Dessa kampanjer/bidrag får tävla

 

Alla kan tävla i Guldnyckeln. Inlämning sker av det företag som producerat kampanjen. Vi ser gärna att producent och uppdragsgivare tävlar tillsammans. Även företagens marknadsavdelningar är välkomna att tävla med kampanjer och kundprogram som producerats inhouse.

Guldnyckeln belönar strategisk, insiktsfull och kreativ datadriven kommunikation som skapat resultat. Ditt bidrag kan tävla om det:

• Är producerat i Sverige för ett eller flera länder inom den nordiska marknaden (Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island). Om bidraget har producerats för ett eller flera länder på den nordiska marknaden är det viktigt att marknadsförutsättningarna beskrivs noggrant. Tänk på att översätta enheter som ingår i bidraget till svenska, som underlättar för juryn att bedöma bidraget.

• Har ett uppmätt resultat.

• Är publicerat och slutfört mellan 1 juli 2019 och den 30 juni 2021. Speciella regler gäller priset för kundlojalitet, där det handlar om ett fastställt lojalitetsprogram, en kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t.o.m. 30 juni 2021).

 

Kategorier Guldnyckeln 2021

 

Guldnyckeln startades 1977 av Swedma, som även idag ansvarar för tävlingen. Kategorierna i Guldnyckeln utvecklas löpande för att avspegla marknaden och även matcha den internationella tävlingen Echo Awards.

2021 har Guldnyckeln 18 kategorier, där man kan tävla med bidrag. Av dessa är 10 branschkategorier, 4 kanalkategorier och 4 specialkategorier. Dessutom delas en Diamantnyckel ut till det bidrag som totalt sett fått högst poäng av alla.

 

Guldnyckeln 2021

Guldnyckeln belönar framgångsrik datadriven kommunikation.

 

Guldnyckeln är kommunikationstävlingen för framgångsrik datadriven kommunikation, dvs effektiv datamarketing. nästan 40 år har reklam-, media- och kommunikationsbyråer, kunder och leverantörer samlats för att kora vinnarna i Guldnyckeln – kommunikationstävlingen som belönar framgångsrik datadriven kommunikation.

Guldnyckeln arrangeras av Swedma och 1977 arrangerades tävlingen för första gången. I Guldnyckeln belönas bidrag och kampanjer som visar på högsta nivå vad gäller strategi & idé, kreativitet, resultat och helhetsintryck.

Ett viktigt syfte med tävlingen är att premiera god kvalitet och innovativa lösningar som har gett önskad effekt. Framgångsrik datadriven kommunikation stärker varumärket, bygger lojalitet och skapar flera och bättre affärer.

Alla tävlingsbidrag bedöms av en namnkunnig jury, både från kund- och byråsidan

 

Viktiga datum:

Branschkategorier

 

Detaljhandel
Kampanj för detaljhandel och företag som säljer direkt till konsument, som varuhus, specialaffärer, restauranger, katalog- och postorderföretag, medlemsföretag, kundklubbar, e-handel, detaljhandel inom Telecom/IT och TV-shopföretag.

E-handel och e-tjänster
Butiker och tjänster som enbart finns på nätet. Showroom och pop up stores får förekomma. I denna kategori kan även appar tävla.

Finans och försäkringar
Kampanj för banker, finans- och försäkringsbolag, bankverksamhet, värdepapper, investeringar, lån, fastigheter, kreditkort, kreditinstitut eller andra finansiella produkter eller tjänster inklusive sak-, person- och pensionsförsäkringar.

Konsumtionsvaror och övriga tjänster
Kampanj för tillverkare (ej återförsäljare) av produkter (även tex grafisk industri, gäller produkter ej tjänster) inkluderar förpackade varor och erbjudanden som livsmedel, drycker, hygienprodukter, industriella produkter. Kampanjer för underhåll-, säkerhets-, post- och budtjänster, adressleverantörer, logistikföretag, konsulter, byggbranschen, leverantörer av tjänster som utförs i hemmet och fastighetsmäklare.

Resor, transporter & fordon
Kampanjer för flyg, tåg, taxi, hotell, biluthyrning, resepaket, turism, kulturella attraktioner, sport, nöjen och semesteraktiviteter, både on-line och i fysiska butiker. Kampanj för tillverkare och återförsäljare av motorfordon, nya eller begagnade, försäljnings- eller leasingkontrakt, delar, tillbehör eller service.

Samhällsservice, utbildning och ideellt
Kampanj för vinstdrivande skolor, offentlig sektor (t ex skolor), politiska grupper, försvarsmakten och landsting samt för icke-vinstdrivande organisationer, såsom hjälporganisationer, kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Telekom, IT och energi
Kampanj för telekom/teleoperatörer, satellit-, kabel-TV-operatörer eller Internet- och bredbandstjänsteleverantörer, tillverkare och försäljare av datorer; maskinvaror, programvaror, tillbehör, IT-tjänster, uppgraderingar, IT-utbildningsprogram samt el-, olje- och bensinbolag.

Underhållning
Kampanj för tryckta eller elektroniska publikationer som böcker, tidningar, nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, tidskrifts- och forskningstjänster, TV, radio eller webbplatser. I kategorin ingår även kampanj för film, teater, event, nöjesfält, datorspel och olika typer av lotteriverksamhet.

Hälsa och sjukvård
Kampanjer för leverantörer av tjänster som utförs i hemmet. Kampanj för läkemedelsföretag, vårdgivare som sjukhus och kliniker, apoteksbolag, olika hälsoaktörer och tillverkare av hälsorelaterade produkter, spa, träningscenter, hälsoklubbar, skönhetssalonger, vårdinrättningar etc.

Specialkategorier

 

Kundlojalitet
Priset för bästa kundlojalitetsprogram tilldelas det företag (B2B eller B2C) som särskilt utnyttjat de långsiktiga relationsskapande möjligheterna med direktmarknadsföring och bevisat att kundlojalitet på lång sikt ger lönsamhet. Inom denna kategori kan inte ett antal kampanjer buntas ihop och tävla, utan det måste vara ett fastställt lojalitetsprogram, kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t o m 31/1 2015), vilket måste dokumenteras i tävlingsanmälan.

Analys och resultat
Förutsättningarna för ett bättre kampanjresultat ökar med rätt bakgrundsarbete, och inom framgångsrik relationsmarknadsföring ingår det ofta ett djupgående analysarbete. Analys- och resultatpriset belönar det företag (B2B eller B2C) som på ett innovativt sätt nått en bättre insikt om sin målgrupp, som i sin tur har inspirerat det kreativa arbetet och sedan levererat bäst ROI, d v s bästa nettoresultat i förhållande till kampanjkostnad. Resultatet ska redovisas i procent. Gemensamt för dessa bidrag är att de bedöms utifrån redovisningen av kampanjens analys, strategi, taktik, metodik och resultat.

Kreativitet och innovation
För att stimulera kreativ och innovativ kommunikation utser juryn Kreativitet och innovationspriset till de kampanj eller en del i en kampanj med störst idéhöjd. Detta pris går till den mest nyskapande direktmarknadsföringen utifrån en strategisk, innovativ och kreativ nivå.

Kanalkategorier

 

Bäst användning av Direkt
I kategori Bäst användning av Direkt vill vi premiera det bidrag som använt sin kanal bäst och visar hur responsdriven och relationsbyggande kommunikation är när den är på topp. Samtliga kanaler måste kunna påvisa att de varit hela eller en del av en direktkampanj där kanalen har genererat call to action och ett mätbart resultat. Här tävlar DR, Email, utomhus, tidningsannonsering, tv, bio och radio.

Digitala och sociala kanaler
Kategorin ska lyfta fram kreativa och strategiska kampanjer inom digital och socialmedia. Bidragen ska visa engagemanget, räckvidden och ett kreativt användande av sociala medier, plattformar, varumärkesambassadörer och/eller influenser som har lett till ett mätbart och framgångsrikt resultat.

Data
I kategorin Data vill vi visa samspelet mellan idé och information. Bidragen i kategori Data måste tydligt visa hur genomförandet/kampanjen har förbättrats eller drivits av kreativ användning, tolkning, analys eller tillämpning av data. Den kreativa användningen av data måste sätta kärnan i idén och resultatet måste vara tydligt.

Kampanj
I kategori Kampanj tävlar integrerade kampanjer innehållandes flera direkta kanaler som tillsammans på ett strategiskt och kreativt sätt nått framgång och uppsatta mål.

Priser som nomineras och utses av juryn

 

Diamantnyckeln
– det finaste priset av alla guld, silver och brons delas ut under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt hög. Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas med Diamantnyckeln.

Årets Uppdragsgivare
Årets uppdragsgivare delas ut till en av uppdragsgivarna bakom en nominerad kampanj. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag.

Årets AD
Årets AD är ett personligt pris som tilldelas den AD som juryn anser har presterat en formgivning som höjer sig över mängden. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag. Priset kan delas av flera i en arbetsgrupp, men endast ett pris delas ut.

Årets Copy
Årets Copy är ett personligt pris som tilldelas den person som juryn anser har presterat en text som höjer sig över mängden. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag. Priset kan delas av flera i en arbetsgrupp, men endast ett pris delas ut.

Prislista 2021

Medlem i Swedma:
Första bidraget 2999 kr
Efterföljande bidrag 2499 kr
Femte bidraget är gratis

Ej medlem i Swedma:
Första bidraget 4999 kr
Efterföljande bidrag 3599 kr
Femte bidraget är gratis

Sista dag för att kunna lämna in bidrag är den 27 augusti 2021. Behöver du förlängd inlämning kostar det 1000 kr per dag och bidrag, räknat från den 30 augusti 2021.

För att vinna en Guldnyckel ska bidraget hålla en mycket hög nivå, såväl strategiskt som kreativt. Det ska också ha genererat ett resultat som väcker beundran. Detta är själen i Guldnyckeln – en tävling som helt enkelt premierar kommunikation som gör det jobb kommunikation ska göra.

 

Vad bedömer vi?
Strategi och idé, kreativitet och resultat. Varje del väger lika tungt. Återigen, det som skiljer oss från många andra tävlingar är att vi också bedömer resultat tillsammans med affärsnytta. Med andra ord att marknadsföringen har haft bevisad effekt enligt fastställda indextal, mätt i ROI, ökade intäkter, sparade kostnader, medievärde, ökat kundvärde eller ett indextal som byrån och kunden själva kan ta fram.

För att vinna en Guldnyckel i någon av de 16 anmälningsbara kategorierna ska bidraget hålla en mycket hög nivå, såväl strategiskt som kreativt. Det ska också ha genererat ett resultat som väcker beundran. Detta är själen i Guldnyckeln – en tävling som helt enkelt premierar kommunikation som gör det jobb kommunikation ska göra.

Vår definition av Direkt
Direkt är målgruppsanpassad och/eller individanpassad marknadsföring som, oavsett mediekanal, har lett fram till ett mätbart resultat.

Vad bedömer vi?
Det vi bedömer är strategi och idé, kreativitet och resultat. Varje del väger lika tungt. Återigen, det som skiljer oss från många andra tävlingar är att vi också bedömer resultat tillsammans med affärsnytta. Med andra ord att marknadsföringen har haft bevisad effekt enligt fastställda indextal, mätt i ROI, ökade intäkter, sparade kostnader, medievärde, ökat kundvärde eller ett indextal som byrån och kunden själva kan ta fram.

Så går bedömningen till
30% Strategi & idé
30% Kreativitet, originalitet och idéhöjd
30% Resultat
10% Helhetsintryck

Poäng sätts enligt poängen 1-5 på kriterierna strategi och idé, kreativitet, resultat och helhetsintryck.

Detta krävs för nominering
För att bli nominerad till en Guldnyckel krävs ett genomsnitt på 3,5 poäng. Guld, silver och brons delas ut under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt hög.

Diamantnyckeln – det finaste priset av alla
Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas med Diamantnyckeln.

Tävlingsregler
§ 1 Guldnyckeln belönar strategisk och kreativ marknadsföring som åstadkommit mätbar respons.

§ 2 Du kan tävla med kampanjer som är publicerade och slutförda mellan 1 november 2017 – 31 januari 2019. Om kampanjen publicerades under 2017 måste den även ha varit aktiv efter årsskiftet, dvs. även under 2018. Speciella regler gäller priset för bästa kundlojalitetsprogram, där det handlar om ett fastställt lojalitetsprogram, en kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t o m 31/1 2019).

§ 3 Tävlingsbidragen ska vara producerade av en svensk byrå men kampanjen får vara riktad mot en internationell marknad.

§ 4 Alla tävlingsanmälningar ska göras på svenska. Kampanjenheter får förstås visas på originalspråk, men översätt gärna rubriker.

§ 5 Tävlingen är uppdelad i 16 kategorier, som grund för detta används  uppdragsgivarens bransch (samma upplägg som gäller för ECHO Awards).

§ 6 Du kan anmäla din kampanj eller delar av en kampanj i flera kategorier, bara det går in under
kategoribenämningen.

§ 7 Juryn förbehåller sig rätten att flytta en kampanj till en annan kategori om så krävs.

§ 8 Bidraget måste vara godkänt och ha gått live. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Kampanjer som aldrig producerats för marknaden får inte delta.

§ 9 Juryn kan begära in information eller förtydliganden för att till exempel styrka äktheten i en kampanj.

§ 10 Följ de tekniska specifikationerna för inlämnat material. Inlämnade bidrag ska innehålla bilder på enheter och gärna en casefilm som presenterar kampanjen.

Bidrag som inte följt de tekniska materialspecifikationerna riskerar att inte få delta i tävlingen och har i sådant fall inte heller rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.

§ 11 Enheter som ingår i integrerade kampanjer kan redovisas. Även breda massmediekanaler (annonsering i print, stortavlor, gerilla, tv, sociala medier eller annat som påverkat resultatet) kan redovisas som en del i kampanjen. Dessa kampanjdelar måste särskiljas från övrig kommunikation, men kan redovisas som en del i arbetet. Är de mätbara så ska detta förstås också redovisas. Även gerillamarknadsföring, PR-aktiviteter, event mm som ingått i kampanjen kan redovisas, men om de producerats av en partner måste denna anges i bidragsanmälan.

§ 12 Observera att foton på alla fysiska enheter måste bifogas digitalt. Fysiska enheter bör också skickas in separat – det är inget måste, men underlättar juryns bedömning och rekommenderas därför. Märk enheterna med bidragsnamn samt numrera enligt formeln 1/3, 2/3, 3/3 osv. Märk det du fysiskt skickar in till oss ”Bidrag till Guldnyckeln” och buda eller posta till:

SWEDMA/Guldnyckeln
Post:
Box 225 00
104 22 Stockholm

Bud:
Kungsgatan 62, 3tr
111 22 Stockholm

§ 13 En referensbild per bidrag namngiven ref_bidragsnamn ska bifogas anmälan.

§ 14 Byråns namn får inte användas i texterna i bidragsanmälan annat än vid platsen för kontaktuppgifter. Byråns namn för heller inte förekomma på bifogade fysiska och digitala enheter. Undantaget är self-promotion, d.v.s. egna kampanjer för byrån.

§ 15 Den som lämnar in kampanjen ger i och med sin anmälan sitt samtycke till att de bilder som bifogas anmälan och att den text som lämnas under rubriken ”Sammanfattning” samt casefilm får publiceras i olika media innan, under och efter Guldnyckelns genomförande. All annan text hanteras med sekretess enligt §16.

§ 16 Anmälda kampanjer hanteras med full sekretess innan, under och efter juryarbetet, ingen information som juryn läser i kampanjbeskrivningarna får föras vidare. Den enda information som offentliggörs i samband med ev. nominering och/eller vinst är den text som i bidragsanmälan skrivs under rubriken ”Sammanfattning”, bifogade bilder samt casefilm. Alla i juryn och tävlingsansvariga från Guldnyckeln skriver på ett sekretessavtal innan arbetet med kampanjerna påbörjas.

§ 17 Jurymedlem kan inte rösta på eget bidrag eller på bidrag där han/hon varit inblandad. Där jurymedlem befinner sig i en jävsituation görs en automatisk procentuell uträkning (antal röstande/poäng).

§ 18 Guld, silver och brons delas ut i huvudkategorierna och för specialpriserna, under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt höga. I Årets AD, Årets copywriter, Årets uppdragsgivare och Årets branschpersonlighet delas endast guld ut.

§ 19 Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas dessutom med Diamantnyckeln.

§ 20 Du som lämnar in ett bidrag ansvarar för att kampanjen inte strider mot marknadsföringslagen, SWEDMAs etiska regler för DM branschpraxis eller annan lagstiftning. Kampanjer som strider mot dessa kan tas ut ur tävlingen och ingen anmälningsavgift återbetalas. Du godkänner även att Swedma och Guldnyckeln får publicera bilder och casefilmer på guldnyckeln.se, Swedma.se samt i sociala medier i syfte att marknadsföra tävlingen, Guldnyckeln.  Du godkänner även att de nominerade bidragen kommer publiceras I branschpress, web, i sociala medier och i tidningar. Du ansvarar för att innehållet I det inlämnade bidraget tillåts att användas offentligt så som musik, bilder och texter.

 

Om jäv

En jurymedlem får inte rösta på sitt eget bidrag eller på bidrag där han/hon varit/är inblandad. Vid bedömning av dessa bidrag måste jurymedlemmen lämna rummet. För alla bidrag där en jurymedlem befinner sig i en jävsituation görs en automatisk procentuell uträkning (antal röstande/poäng).