Branschkategorier

Detaljhandel 
Kampanjer/bidrag  för detaljhandel och företag som säljer direkt till konsument, som varuhus, specialaffärer, restauranger, medlemsföretag, kundklubbar, e-handel, samt detaljhandel.

E-handel och e-tjänster  
Kampanjer/bidrag för butiker och tjänster som (enbart) finns på nätet. I denna kategori kan även  appar  tävla.

Finans och försäkringar  
Kampanjer/bidrag  för banker, finans- och försäkringsbolag, bankverksamhet, värdepapper, investeringar, lån, fastigheter, kreditkort, kreditinstitut eller andra finansiella produkter eller tjänster inklusive sak-, person- och pensionsförsäkringar.

Konsumtionsvaror och övriga tjänster 
Kampanjer/bidrag  för tillverkare av produkter, förpackade varor och erbjudanden som livsmedel, drycker, hygienprodukter, industriella produkter. Kampanjer för underhåll-, säkerhets-, post- och budtjänster, adressleverantörer, logistikföretag och fastighetsmäklare.

Resor, transporter & fordon
Kampanjer/bidrag  för flyg, tåg, taxi, hotell, biluthyrning, resor, turism, kulturella attraktioner, sport och nöjen och semesteraktiviteter. Kampanj för tillverkare och återförsäljare av motorfordon, nya eller begagnade, försäljnings- eller leasingkontrakt, delar, tillbehör eller service.

Samhällsservice, utbildning och ideellt  
Kampanjer/bidrag  för  skolor, offentlig sektor, politiska grupper, Försvarsmakten och regioner samt för icke-vinstdrivande organisationer, såsom hjälporganisationer, kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Telekom, IT och energi  
Kampanjer/bidrag  för telekom/teleoperatörer, TV-operatörer eller Internet- och bredbandstjänsteleverantörer, tillverkare och försäljare av datorer; maskinvaror, programvaror, tillbehör, IT-tjänster, uppgraderingar, IT-utbildning samt el-, olje- och bensinbolag.

Underhållning, media och sport  
Kampanjer/bidrag  för tryckta eller elektroniska publikationer som böcker, tidningar, nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, tidskrifts- och forskningstjänster, TV, radio eller webbplatser. I kategorin ingår även kampanj för film, teater, idrott, event, nöjesfält, datorspel och olika typer av lotteriverksamhet.

Hälsa och sjukvård  
Kampanjer/bidrag  för leverantörer av produkter och tjänster som läkemedelsföretag, vårdgivare som sjukhus och kliniker, apoteksbolag, olika hälsoaktörer och tillverkare av hälsorelaterade produkter, spa, träningscenter, hälsoklubbar, skönhetssalonger, vårdinrättningar etc.

B2B
Kampanjer/bidrag  för produkter och tjänster  från ett företag  i alla sektorer  till andra företag och organisationer.  Här ingår kampanjer för bland annat  teknologiföretag, konsult- och serviceföretag, tillverknings- och industriföretag och andra industrier inom det som  kallas för  business-to-business.

Kanalkategorier

Bästa användning av e-post och sms
I kategorin Bästa användning av e-post och sms premieras e-post-kampanjer/bidrag som använt sin kanal bäst och visar hur skräddarsydd, responsdriven och relationsbyggande kommunikation är när den är som bäst. Här premieras innovativ e-post som genererar svar, engagemang, relationer och resultat.

Bästa användning av  sociala media  
I kategorin Bästa användning sociala media premierar kreativa och strategiska kampanjer/bidrag som visar engagemang och räckvidd. Här premieras ett kreativt användande av sociala medier, plattformar och/eller influenser, som har lett till ett mätbart och framgångsrikt resultat.

Bästa användning av digital och sök
I kategorin  Bästa användning av digital och sök premieras kampanjer/bidrag som på ett kreativt och strategiskt sätt använt sig av sökoptimering, sökmarknadsföring och/eller innovativ användning av skärm för att nå sin målgrupp.

Bästa användning av brevlådan 
I kategorin Bästa användning av brevlådan premieras den bästa kampanjer/bidraget inom direktreklam.

Specialpriser

Bästa datainspirerade kampanj  
I kategorin Bästa datainspirerade kampanj premieras bidrag  (B2B eller B2C) som visar på samspelet mellan idé, data och information. Bidragen i denna kategori ska tydligt visa hur kampanjen har förbättrats eller drivits av kreativ användning, tolkning, analys eller tillämpning av data och resultatet måste vara tydligt.

Bästa CRM- och lojalitetskampanj  
I kategorin Bästa CRM- och lojalitetskampanj premieras kampanjer/bidrag (B2B eller B2C) som särskilt utnyttjat de långsiktiga relationsskapande möjligheterna med datadriven direktmarknadsföring och visat att kundlojalitet ger lönsamhet.  Bidragen ska visa på engagemang, kreativitet och strategi och ska vara ett lojalitetsprogram, kundklubb eller liknande.

Bästa CSR kampanj  
I kategorin Bästa CSR-kampanj premieras kampanjer/bidrag som visar på företagens sociala ansvar för att göra gott och förbättra samhället. Bidragen i denna kategori ska visa på engagemang, kreativitet och strategi och ska visa på initiativ som påverkar människors liv, samhället och planeten positivt.

Bästa Martech-kampanj
I kategorin Bästa användning av datadriven teknologi – Bästa Martech-kampanj – premieras kampanjer/bidrag som visar på kreativ och strategisk användning av teknik för att skapa en datadriven upplevelse/kampanj. Bidragen i denna kategori ska visa på hur användningen av data är kärnan i strategin och hur den har förstärkt kampanjen för att uppnå resultat.

Diamantnyckeln

Årets Diamantnyckel – det finaste priset bland tävlingens samtliga guld, silver, och brons – går till det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori.

Prislista 2021

Medlem i Swedma:
Första bidraget 2999 kr
Efterföljande bidrag 2499 kr
Femte bidraget är gratis

Ej medlem i Swedma:
Första bidraget 4999 kr
Efterföljande bidrag 3599 kr
Femte bidraget är gratis

Sista dag för att kunna lämna in bidrag är den 27 augusti 2021. Behöver du förlängd inlämning kostar det 1000 kr per dag och bidrag, räknat från den 30 augusti 2021.

För att vinna en Guldnyckel ska bidraget hålla en mycket hög nivå, såväl strategiskt som kreativt. Det ska också ha genererat ett resultat som väcker beundran. Detta är själen i Guldnyckeln – en tävling som helt enkelt premierar kommunikation som gör det jobb kommunikation ska göra.

Vad bedömer vi?
Insikt och strategi, idé och kreativitet, effekt och resultat. Varje del väger lika tungt, ihop med ett helhetsintryck.

För att vinna en Guldnyckel i någon av de 18 anmälningsbara kategorierna ska bidraget hålla en mycket hög nivå, såväl strategiskt som kreativt. Det ska också ha genererat ett resultat som väcker beundran. Detta är själen i Guldnyckeln – en tävling som helt enkelt premierar kommunikation som gör det jobb kommunikation ska göra.

Så går bedömningen till
30% Insikt & Strategi
30% Idé & Kreativitet
30% Effekt & Resultat
10% Helhetsintryck

Poäng sätts enligt poängen 1-5 på kriterierna insikt och strategi, idé och kreativitet, effekt och resultat och slutligen helhetsintryck.

Detta krävs för nominering
För att bli nominerad till en Guldnyckel krävs ett genomsnitt på 3,5 poäng. Guld, silver och brons delas ut under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt hög.

Diamantnyckeln – det finaste priset av alla
Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas med Diamantnyckeln.

Tävlingsregler
§ 1 Guldnyckeln belönar strategisk och kreativ datadriven kommunikation som åstadkommit mätbart respons.

§ 2 Du kan tävla med kampanjer som är publicerade och slutförda mellan 1 juli 2019 och den 30 juni 2021. Speciella regler gäller priset för kundlojalitet, där det handlar om ett fastställt lojalitetsprogram, en kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t.o.m. 30 juni 2021).

§ 3 Tävlingsbidragen ska vara producerade av en svensk byrå men kampanjen får vara riktad mot en internationell marknad.

§ 4 Alla tävlingsanmälningar ska göras på svenska. Kampanjenheter får förstås visas på originalspråk, men översätt gärna rubriker.

§ 5 Tävlingen är uppdelad i 18 kategorier, som grund för detta används uppdragsgivarens bransch (samma upplägg som gäller för ECHO Awards).

§ 6 Du kan anmäla din kampanj eller delar av en kampanj i flera kategorier, bara det går in under
kategoribenämningen.

§ 7 Juryn förbehåller sig rätten att flytta en kampanj till en annan kategori om så krävs.

§ 8 Bidraget måste vara godkänt och ha gått live. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Kampanjer som aldrig producerats för marknaden får inte delta.

§ 9 Juryn kan begära in information eller förtydliganden för att till exempel styrka äktheten i en kampanj.

§ 10 Följ de tekniska specifikationerna för inlämnat material. Inlämnade bidrag ska innehålla bilder på enheter och gärna en casefilm som presenterar kampanjen.

Bidrag som inte följt de tekniska materialspecifikationerna riskerar att inte få delta i tävlingen och har i sådant fall inte heller rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.

§ 11 Enheter som ingår i integrerade kampanjer kan redovisas. Även breda massmediekanaler (annonsering i print, stortavlor, gerilla, tv, sociala medier eller annat som påverkat resultatet) kan redovisas som en del i kampanjen. Dessa kampanjdelar måste särskiljas från övrig kommunikation, men kan redovisas som en del i arbetet. Är de mätbara så ska detta förstås också redovisas. Även PR-aktiviteter, event mm som ingått i kampanjen kan redovisas, men om de producerats av en partner måste denna anges i bidragsanmälan.

§ 12 Observera att foton på alla fysiska enheter måste bifogas digitalt.

§ 13 En referensbild per bidrag namngiven ref_bidragsnamn ska bifogas anmälan.

§ 14 Byråns namn får inte användas i texterna i bidragsanmälan annat än vid platsen för kontaktuppgifter. Byråns namn för heller inte förekomma på digitala enheter. Undantaget är self-promotion, d.v.s. egna kampanjer för byrån.

§ 15 Den som lämnar in kampanjen ger i och med sin anmälan sitt samtycke till att de bilder som bifogas anmälan och att den text som lämnas under rubriken ”Sammanfattning” samt casefilm får publiceras i olika media innan, under och efter Guldnyckelns genomförande. All annan text hanteras med sekretess enligt §16.

§ 16 Anmälda kampanjer hanteras med full sekretess innan, under och efter juryarbetet, ingen information som juryn läser i kampanjbeskrivningarna får föras vidare. Den enda information som offentliggörs i samband med ev. nominering och/eller vinst är den text som i bidragsanmälan skrivs under rubriken ”Sammanfattning”, bifogade bilder samt casefilm. Alla i juryn och tävlingsansvariga från Guldnyckeln skriver på ett sekretessavtal innan arbetet med kampanjerna påbörjas.

§ 17 Jurymedlem kan inte rösta på eget bidrag eller på bidrag där han/hon varit inblandad. Där jurymedlem befinner sig i en jävsituation görs en automatisk procentuell uträkning (antal röstande/poäng).

§ 18 Guld, silver och brons delas ut samtliga kategorier under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt höga.

§ 19 Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas dessutom med Diamantnyckeln.

§ 20 Du som lämnar in ett bidrag ansvarar för att kampanjen inte strider mot marknadsföringslagen, SWEDMAs branschkod
https://www.swedma.se/radgivning/branschkod-personlig-integritet-och-marknadsforing/ eller annan lagstiftning. Kampanjer som strider mot dessa kan tas ut ur tävlingen och ingen anmälningsavgift återbetalas. Du godkänner även att Swedma och Guldnyckeln får publicera bilder och casefilmer på guldnyckeln.se, Swedma.se samt i sociala medier i syfte att marknadsföra tävlingen, Guldnyckeln. Du godkänner även att de nominerade bidragen kan publiceras i branschpress, web, i sociala medier och i tidningar. Du ansvarar för att innehållet i det inlämnade bidraget tillåts att användas offentligt så som musik, bilder och texter.

Om jäv

En jurymedlem får inte rösta på sitt eget bidrag eller på bidrag där han/hon varit/är inblandad. Vid bedömning av dessa bidrag måste jurymedlemmen lämna rummet. För alla bidrag där en jurymedlem befinner sig i en jävsituation görs en automatisk procentuell uträkning (antal röstande/poäng).